In de komende jaren zal de vraag naar zorg blijven toenemen. De overbevolking, vergrijzing en levensduur gaat een groot probleem worden in de wereld. Er komen steeds meer mensen naar ’t zorghuisje voor bijvoorbeeld palliatieve hulp Den Haag. Ook voor vragen en ander soort hulp staan ze voor je klaar. Er is een nu een tekort aan mensen in de zorg maar hoe zal het er in de toekomst uit komen te zien in de zorg? Het zal in de toekomst ook niet makkelijk worden maar een bedrijf als  ’t zorghuisje zal altijd de mensen proberen te helpen. Door een ziekte als corona komen steeds meer mensen met vragen en er is meer en meer hulp nodig in de zorg. De oprichters en medewerkers van ’t zorghuisje hebben al vele jaren ervaring in de zorgwereld.

zorg

’t zorghuisje is al jaren bezig om langdurig zieken en oudere mensen te helpen. Zij verrichten kleine hulp aan ouderen die bepaalde dingen zelf niet meer kunnen. Denk aan het wassen, kleren aandoen en de medicatie toedienen. De ouderen worden ook geholpen met het vervoeren van hun.

 Palliatieve hulp

Palliatieve hulp is ook een deel waar ze op focussen. Palliatieve hulp houd in dat er mensen worden geholpen die niet meer te genezen zijn maar nog wel een tijd kunnen leven met hun ziekte. Het doel van palliatieve hulp is de mens die ziek is nog steeds de kwaliteit en de beste zorg te verlenen. In de palliatieve zorg is er aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische  en spirituele dimensies. Het is bijvoorbeeld belangrijk voor iemand die aan dementie lijd dat die gene nog een mooi en gelukkig leven krijgt. Met dementie kan je gemiddeld 7 jaar leven dus er is genoeg tijd om nog een leuke tijd te helpen ondanks dat diegene snel achteruit gaat. De kwaliteit van het leven van de cliënt is belangrijk, daar vallen de behoeftes van cliënten onder. Ze zorgen ervoor dat de klant ook met wensen en ideeën komt en dat diegene zelf beslissingen kan maken. Bij palliatieve hulp word je geholpen met wat jij graag zou willen in verband met hoe zieker jij word en wat de symptomen zijn.

’t Zorghuisje zorgt zo goed mogelijk de mensen volgens de wensen die ze graag willen. De palliatieve hulp is erg belangrijk voor de organisatie. Zij vinden dat je nog een leuk leven kan leiden ondanks dat je lijdt aan een ziekte die niet geneesbaar is.